Planerad kull

Vi har en generationsväxling i kenneln så i år kommer vi tidigast att ha en valpkull under höst/vinter 2021


Maya löpte i slutet på mars vilket innebar att hon inte hann fylla 30 mån och var därmed var för ung att para på vårlöpet. Vi har som rekommendation i vår rasklubb att hundarna ska vara över 30 månader när de används i avel första gången, främst berorende på att vi vill veta att de ska hunnit nå en någorlunda vuxen ålder. Det är också sedan tidigare känt att en del av de hudproblem och allergier som vi vet finns i rasen debuterar fram till 2,5 -3 års ålder, därav är rekommenderad minimiålder 30 månader med förhoppningen att ev alleriger ska ha debuterat. Det är ju dessutom ingen brådska, det viktigaste är att vi avlar på friska, sunda hundar som hinner vara unga och busiga innan de får sin första kull. Vi får dessutom möjlighet att få mer information om hur hunden, dess kullsyskons och även deras föräldrars hälsa har utvecklats. Att senarelägga avelsdebuten till efter 30 månader ger också en längre generationstid, som är ett viktigt verkyg för att bromsa den ofrånkomlig ökningen av inavelskoefficienten som sker vid avel med renrasiga hundar.


Är ni intresserade av en valp längre fram så är ni välkomna att höra av er till oss!